Få familien på ret køl igen med alkoholbehandling

31 oktober 2018
Astrid Pedersen
Få familien på ret køl igen med alkoholbehandling

Er du eller en i din nærmeste familie svært alkoholiseret, eller på vej til at blive det? Så har du sikkert lagt mærke til, at familie dynamikken ikke fungerer helt optimalt. I værste fald kan alkoholisme i familien føre til grimme skilsmisser og tvangsanbringelser. Og hvis du vil undgå denne situation, er det vigtigt, at hele familien – ikke kun det direkte ramte medlem – kommer i behandling.

Behandling af alkoholmisbrug for hele familien hos Behandlingscenter Stien

Når et familiemedlem rammes af alkoholisme eller anden form for misbrug, er det ikke kun den misbrugsramte, som lider under afhængigheden. Det er alle de nærmeste i hans eller hendes livsverden – og i særdeleshed den familie, med hvilken vedkommende bor under samme tag. En familie, hvor den ene eller begge forældre er ramt af et alkoholmisbrug, er en splittet familie. Mange familier vælger at opretholde en pletfri facade udad til, således at de øvrige medlemmer dækker over den misbrugsramte over for kolleger, arbejdsgiver, og venner af familien.

Denne adfærd kaldes et med-misbrug. Familien påtager sig den misbrugsramte forpligtelser, og sørger for eksempel for at ringe og sygemelde far eller mor, når han eller hun er for påvirket af alkohol eller abstinenser til at kunne tage på arbejde. Og familien vil, i lighed med den misbrugsramte, isolere sig fra omverdenen og hvad de føler er fordømmelse. Hvis et misbrug skal til livs, skal hele familien således i behandling, så den uhensigtsmæssige adfærd kan vendes til ægte støtte og omsorg.

Derfor afholder Behandlingscenter Stien familiekurser for misbrugsramte familier, hvor alle medlemmer oplyses og uddannes i misbrugets psykologi og anatomi – for eksempel det, at alkoholisme og andre former for misbrug er en sygdom, og skal behandles som sådan. Samtidig undervises familiemedlemmerne i konflikt håndtering og nedtrapning, og i hvorledes de bedst støtter et familiemedlem, som er på vej ud af et misbrug. Med et familiekursus i forbindelse med alkoholbehandling på Behandlingscenter Stien kan hele familien opnå fornyet respekt for hinandens og egne grænser samt håb for fremtiden.

Flere Nyheder