Professionel rydning af dødsbo – en velkommen hjælp

07 februar 2019
Astrid Pedersen
Professionel rydning af dødsbo - en velkommen hjælp

Når et familiemedlem eller en anden nær slægtning dør, vil du som efterlevende opleve, at der er mange opgaver forbundet med et dødsfald. Der er selvfølgelig afvikling af alle bankkonti og realisering af alle aktiver og værdier, fordeling af arv og gæld samt afmelding af diverse abonnementer. Og så er det den afdødes jordiske gods samt vedkommendes bolig, også kaldet dødsboet. Dette er måske den tungeste post i regnskabet, da et dødsbo kan være temmelig omfattende, med mange effekter, som enten skal sælges, fordeles mellem arvingerne, eller bortskaffes. Derfor er det en god idé at få professionel hjælp til rydning af dødsbo.

Hvorledes foregår professionel rydning af dødsbo?

Når du kontakter din marskandiser med henblik på rydning af dødsboet, vil I som det første gennemgå dødsboet i fællesskab. Dette sker for at sikre, at I er i øjenhøjde, og at det er afklaret, hvilke genstande der indgår i dødsboet, og hvilke du eventuelt ønsker at beholde. I udfærdiger sammen en liste, af hvilket disse forhold klart fremgår. På baggrund af jeres snak og denne liste udarbejder marskandiseren en aftale om rydning af dødsbo, som I begge underskriver.

På den måde er I begge sikret imod misforståelser. Aftalen fungerer samtidig som en kontrakt, som derfor fremgår den samlede pris på dødsboet også. Indgår andre elementer som for eksempel rengøring af boligen, vil dette også fremgå af aftalen.

Bortskaffelse af alle møbler og øvrig løsøre

Ved professionel rydning af dødsboet bortskaffes alle effekter på forsvarlig vis – ikke blot de, som marskandiseren har tænkt sig at sælge eller sætte på auktion. Værdiløse genstande bliver afleveret på genbrugsstationen eller doneret til velgørende formål. Og marskandiseren vil til hver en tid optræde med største diskretion og respekt over for såvel dig som over for den afdødes bolig og personlige ejendom. Du kan læse mere om indhold af og priser på rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder